Blogi

Blogi

Lue mitä loikkalaiset ajattelevat teknologiasta, bisneksestä ja työelämästä.

blog
Mitä ketteryys tarkoittaa oikeasti?

Organisaatiot usein puhuvat siitä, että ovat ketteriä ja nopeita liikkeissään. Ollaan valmiita muuttumaan, kehittymään ja kokeilemaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Meillä Loikalla ketteryys on toki projekteissamme mukana joka päivä, mutta tämän lisäksi me haluamme olla organisaationa ketteriä liikkeissämme. Emme halua rakentaa raameja, joiden sisällä täytyy ehdottomasti toimia, vaan tarkoituksena on kokeilla pienellä kynnyksellä ja sitten siirtää fokusta, jos versio 1 ei toimi. Usein versio 2.0 on jo paljon toimivampi! Hyvänä esimerkkinä organisaatiomme ketteryydestä toimii tässä viimeisen viikon sisällä tapahtunut:  CTO:mme Henrik ja UI/UX Designerimme Erik keskustelivat siitä, että mitä mieltä he kumpikin ovat käyttötapausten dokumentoinnista ja miten sitä tehdään järjestelmällisesti. Tästä puhe siirtyi siihen, että tehdäänkö tätä Loikalla tarkoituksenmukaisesti ja vaikka tehtäisiinkin, niin tietääkö meillä porukka, että minkä takia tämä on tärkeää.  Viikko tämän keskustelun jälkeen vedimme maanantain aamupalan jälkeen Gherkin- aiheisen workshopin, jossa siis kävimme läpi workshoppien kautta sitä, että minkä takia käyttötapausten kuvantaminen on tärkeää ja miksi sitä kannattaisi tehdä asiakkaan kanssa. Jos miettii, että viikossa ajatuksesta workshoppiin ja käytäntöön arjessa on todella nopea aika. Moni organisaatio harkitsee toimintatapoja kuukausia ennen käyttöönottoa, mutta meidän tapamme on ottaa pienellä kynnyksellä käyttöön, pilotoida ja sitten vähän fiksata, jos fiksattavaa löytyy.  Tämä esimerkkimme on hyvä muistutus siitä, että vaalikaa organisaationne ideointikykyä ja tehkää muutoksia nopeasti. Jahkailulla saa aikaiseksi vain lisää jahkailua.

blog
Workshopin kautta oivalluksiin

Me Loikalla fanitamme workshop-työskentelyä, sillä tässä usein ryhmässä saadaan aikaan sellaisia oivalluksia, mitä ei olisi saanut yksilötyöskentelyn kautta. Tavoitetilana on siis olla enemmän kuin osiensa summa ryhmänä, mutta mitä tulee ottaa huomioon, jotta workshop on onnistunut? Ryhmän muodostamisessa pitää ottaa huomioon se, että jäsenet eivät saa olla osaamispohjaltaan liian samanlaisia. Tällöin lopputulos workshopille voi olla liian ennakoitu ja mitään uutta ei pääse syntymään. Jos joku ryhmän jäsenistä on hyvin vahva ja hallitseva, tämä kannattaa ottaa huomioon kokonaisuuden suunnittelusta. Ei ole tarkoitus, että yksi henkilö “steals the show” ja on tärkeää, että jokainen ryhmän jäsen pääsee osallistumaan! Huomioi workshopin aiheessa ja laajuudessa siihen käytettävissä oleva aika. On helppo haukata liian iso pala ja tämä johtaa siihen, että yhteinen pyrähdys ei tuota toivottua lopputulosta.  Tunnista ennakkoasenteet ja biakset, sillä nämä vaikuttavat tiedostamatta tekemiseemme. Hyvä fasilitoija vie workshopin maaliin ilman, että ohjaa lopputulosta omien mieltymysten suuntaan. Kun nämä neljä tyypillistä ongelmaa vähintäänkin tiedostaa, on lopputulos varmasti jo askeleen parempi! Lisäksi jokaisen workshop-tilaisuuden jälkeen on aiheellista kerätä palaute osallistujilta ja ennen kaikkea oppia. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja hyvät workshopit organisaatiossa eivät synny itsestään. Haastattelimme Loikan Designeria Erikiä aiheesta workshoppaus, sillä Erik on kehittänyt Loikan Design Sprintin -mallin ja on fasilitoinut paljon ryhmätyötilaisuuksia. “On tärkeää tunnistaa workshopattavan kokonaisuuden realistinen laajuus ennen itse workshoppeja, sillä jos aihe on liian lavea, ei lopputuotos ole optimaalinen. Eli mitä tarkempi aihe, sen parempi!”  Lue lisää Loikan Design Sprinteistä täältä!

blog
Kolme yleistä datan sudenkuoppaa – miten välttyä näiltä?

Me Loikalla tykkäämme puhua datasta ja siitä, mitä me voimme sillä tehdä. Meillä on paljon kokemusta siitä, että mitä hyvää datalla voidaan tehdä, kun asiat ovat kunnossa. Toisaalta olemme myös nähneet tilanteita, joissa data-asiat eivät ole kenenkään näpeissä organisaatiossa. Tässä blogipostauksessa avaamme kolme dataan liittyvää sudenkuoppaa, joihin olemme törmänneet, kun olemme lähteneet keskustelemaan datakumppanuudesta organisaatioiden kanssa. 1. Ei saada datasta tehoja irti nykyisillä resursseilla Tyypillinen tilanne mahdollisessa asiakasyrityksessä on, että dataa on kyllä kerääntynyt jo kauan, mutta talossa ei ole resurssia, jolla siitä saisi tehoja irti. Dataa varten on ehkä tehty tiettyjä ratkaisuja joskus aikaisemmin, mutta tämä henkilö ei ole enää talossa ja kukaan ei oikein tiedä, mitä on tehty tai mitä pitäisi tehdä. Uutta dataosaamista on vaikea saada taloon, sillä oma organisaatio ei ole profiloitunut datataloksi ja resurssit kehittää kokonaisuutta ovat rajalliset.  Usein datan kanssa on siis ongelmia. Siinä on virheitä. Siitä tuotetut raportit eivät ole luotettavia. Raportit voivat viedä käsittämättömän paljon laskentatehoa, koska ne on rakennettu huonosti. Asiakastiedot eivät ole ajan tasalla, mikä voi johtaa tilanteeseen, että yritys markkinoi henkilölle, joka ei ole antanut markkinointilupaa. Arvokas data vie resursseja, vaikka sen pitäisi automaation ja tehostamisen kautta helpottaa arkea.  2. Vanhoista dataratkaisuista ei uskalleta päästää irti Joskus jo tehdyistä ja usein vanhoista ratkaisuista ei uskalleta päästää irti, koska niihin on aikoinaan investoitu paljon aikaa ja rahaa. Uponneiden kustannusten loukku johtaa siihen, että tulevaisuudessa asiat eivät kehity ja dataratkaisut eivät enää palvele organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi oma infra dataa varten voi vaatia ylläpitoa, johon ei ole aikaa ja ongelmana on usein ali- tai yliresursointi. Pilviratkaisut kuitenkin skaalaantuisivat kätevästi toiminnan mukaan ja poistaisivat infrahuolet. 3. Dataa ei hyödynnetä tehokkaasti Datalla johtaminen ja dataohjautuvuus ovat tämän päivän trendejä, joita muut alan kilpailijat varmasti edistävät. Datasta saatava kilpailuetu voi olla se, joka määrittää alan tulevaisuuden tekijät.  Yleiset dataan liittyvät sudenkuopat tiivistettynä: Yritetään pärjätä omin voimin, vaikka organisaatiossa ei ole dataosaamista. Takerrutaan vanhoihin investointeihin eikä nähdä tulevaisuuteen. Ei tehdä mitään ja annetaan kilpailijoille kilpailuetu. Miten teidän yrityksenne voisi saada datasta paremmin tehoja irti? Me Loikalla autamme mielellämme kaikissa datan hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. 

blog
#loikkacrew esittelyssä Werneri Aarnio

Tervetuloa Loikan blogipostaussarjan pariin jälleen, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Werneri on ollut Loikalla nyt noin puoli vuotta ja hyppäsi porukkaamme toisen kehittäjämme suosituksesta! Meillähän on Loikalla käytössä rekrytointipalkkio eli tuodessasi kaverin meille töihin, saat itse bonuksen.  Neljä tiukkaa kysymystä Wernerille:  Afterwork kaljoitellen vai aktiviteetin parissa? Aktiviteetti! Padeli tai tennis olisi kivaa porukalla! Aamu- vai iltavirkku?  Ehdottomasti iltavirkku, tulen toimistolle yleensä vähän myöhemmin kuin iso osa porukasta, sillä illasta on kiva valvoa pidempään. Mikä on mielestäsi parasta kehittäjän työssä? Parasta on se, että saa jotain konkreettisesti aikaiseksi ja valmiiksi. Pidän myös fiiliksestä, joka tulee, kun saa ratkaistua ison ongelman ja projekti liikahtaa eteenpäin. Kerro jotain erikoista itsestäsi! Olen aina asunut tiellä, jonka etuliite on Puisto! Weird but true!

blog
Kaikki lähtee designista

Me kaikki olemme kuulleet sanonnan “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, mutta mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa? Me Loikalla olemme perehtyneet designin merkitykseen erityisesti ohjelmistokehitysprojekteissa ja haluammekin nyt jakaa parhaita käytänteitä tähän! Usein huonosti tehty pohjatyö johtaa projektin myöhäisemmissä vaiheissa kustannuksiin, kun toiminnallisuuksia joudutaan suunnittelemaan uudestaan. Pahimmillaan suunnittelutyön ja designin laiminlyönti johtaa siihen, että projekti epäonnistuu täysin ja jo tehty työ valuu hukkaan.  Huono design voi näyttää esimerkiksi tältä: Design on kaunista ja näyttää hyvältä, mutta se ei ole funktionaalista.  Design on tehty siilossa, jolloin koko projekti lähtee väärälle radalle. Designissa ei ole otettu huomioon monialaista osaamista ja tiimin näkemystä. Panostus projektin alkuun tulisikin nähdä investointina, joka kantaa hedelmää jo projektin edetessä, mutta myös siinä kohtaa, kun toiminnallisuus on tositoimissa loppukäyttäjien käsissä. Lyhyellä tähtäimellä tämä investointi todennäköisesti tuottaa tulosta jo siinä, että projekti pysyy paremmin aikataulussaan ja budjetissaan. Miten design pitäisi sitten ottaa paremmin osaksi projektia jo alkuvaiheessa? Tässä Loikan vinkit projektin alkuun ja design -prosessiin: Validoi ajoissa! Käyttäjätestaus tulisi saada mukaan projektiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tuotekehitys ei ole vielä liian pitkällä. Pitkälle tuotetun tuotteen ja mahdollisesti julkaistun tuotteen käyttäjätestaus voi tarkoittaa sitä, että jo tehtyjä asioita joudutaan tekemään uudestaan. Aikainen käyttäjätestaus säästää siis resursseja Tiedosta, että kaikki lähtee prosessista! Prosessin tarkoitus on mahdollistaa ennakoimattomien oivallusten syntyminen. Päämääränä on löytää polku, jota ei oltaisi ilman prosessin läpikäyntiä löydetty ja tätä kautta on mahdollista saattaa toiminnallisuus, tuote tai innovaatio uudelle tasolle Ryhmätyö on avain! Osallistava design on päivän sana ja jo projektin alkuun on hyvä saada mahdollisimman laajasti näkökulmia käsillä olevaan kokonaisuuteen, jotta lopputulos on paras mahdollinen Lue sivuiltamme lisää Loikka Design Sprintistä, joka on kehitetty luomaan strukturoitu alku projektille saamaan projekti vauhdilla liikkeelle hakemaan ryhmästä uusia ideoita ja tulokulmia luomaan prosessin aikana selkeä suunnitelma jatkokehitystä varten

blog
Loikka Design Sprint - workshoptyökalujen testaamista aamupalan yhteydessä

Meillä Loikalla nautiskellaan aina porukalla aamupala joka maanantai ja tämä noin 2 vuotta jatkunut aamupalaperinne on muotoutunut jo käsitteeksi työporukassamme. Aamupalaan kuuluu tietyt komponentit kuten päärynävishy, “mitäs porukka on tehnyt viikonloppuna”, infottavat asiat, kahvin laatu ja tilanne (onko toinen pannullinen jo tippunut?), kanaliigan kuulumiset ja karjalanpiirakat.  Nyt tänä maanantaina päätimme kuitenkin lähteä Designerimme Erikin johdolla työkaluja, joita on tarkoitus jatkossa käyttää Loika Design Sprinteissä. Design Sprint on työkalu siihen, kun halutaan tehdä kuukauden suunnittelutyö ja prototyyppi pienessä aikaikkunassa ja saada ongelma/este raivattua kehitystyön edestä pois. Tämä Design Sprint pitää sisällään erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joiden kautta ongelmaa lähdetään ratkomaan ja näitä menetelmiä halusimme siis testata Loikan tiimin kesken.  Maanantain aamupalan jälkeen siis aloimme kahvikupit kädessä suunnittelemaan dashboardia Loikan aamupalalle. Mitä tämä dashboard pitäisi sisällään, mitä ominaisuuksia siinä pitäisi olla ja miten niiden pitäisi ryhmittyä puhelimen näytölle. Lopputulokset olivat todella opettavaisia: Olimme kaikki lähestyneet ongelmaa todella eri näkökulmasta ja ihmisten piirrustuksista pystyi arvaamaan, että kuka oli niistä jokaisen piirtänyt. Kärkifeaturemme muuten Loikan aamupalaan olivat: Kahvi (sen merkki, mikä on sen valmiusaste), paikalla, fiilismittaristo (ennen ja jälkeen aamupalan), videoyhteys etäosallistujille ja kuulumiset (ja näiden mahdollinen mittarointi).  Odotamme innolla, mitä seuraavan viikon maanantaina saamme aikaiseksi!

blog
Mikä ihmeen E's?

E’s Your Business x Loikka Haluatko olla oman alasi Spotify ja miten Loikka on mahdollistamassa tätä! “Ohjelmistomme E’s Your Business on luotu kuukausiveloitteisten palveluiden myyntiin. Olet mahdollisesti jo lukenut esimerkiksi Loikan somesta, että olemme tehneet tuotelanseerauksen! E’s Your Business on Loikan kehittämä ohjelmisto, joka auttaa yrityksiä myymään palvelumuotoisia kuukausiveloitteisia tuotteita ja täten tekemään enemmän ja helpommin rahaa.  Jos nyt lähdetään alusta liikkeelle, niin miksi me olemme kehittäneet tällaisen ohjelmiston?  Näimme niin asiakaskunnassamme kuin markkinoilla yleisesti, että kuukausiveloitteisten palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan. Muutos on tapahtunut ihan ostokäyttäytymistasolla ja usein omistamisen sijaan haetaan palvelukokonaisuutta, joka on helppo ostaa, ei vaadi kertainvestointeja ja nimensä mukaan palvelee asiakasta. Ostat nykyään musiikkisi Spotify-tilauksena, elokuvasi Netflixistä ja ruokasi Ruokaboksilta. Miksi mikä vain ala ei voisi siirtyä tähän samaan ansaintamalliin? Ongelmana on vain ollut näiden palveluiden myyminen, sillä kuukausiveloitteisuus, sopimusten hallinta ja muutokset, itsepalveluportaalit asiakkaalle, myynnin seuranta ja korttimaksut kuulostavat tosi nykyaikaisilta ratkaisuilta, mutta kaikki nämä yhdistävää ohjelmistoa ei markkinoilla ole ollut. No me Loikalla käärimme hihamme ja kehitimme tällaisen!  Ohjelmistomme E’s Your Business on luotu kuukausiveloitteisten palveluiden myyntiin ja olemmekin saaneet erittäin hyvän vastaanoton jo varsinkin autoalalta huolenpitosopimusten myynnin suhteen. Tämän lisäksi myös moni muun alan yritys on innostunut ajatuksesta ja halunnut demon tuotteestamme. E’sin kantavana ajatuksena on, että sinä tarvitset vaan palvelutuotteen ja välineet/ihmiset, joilla toteuttaa palvelu ja E’sin kautta hoituu kaikki muu! Olemmekin käyttäneet kantavana iskulauseena E’sin kantta, että haluatko olla oman alasi Spotify - tarkoittaen sitä, että mikä vaan palvelu voidaan palvelullistaa ja täten saada huomattava kilpailuetu markkinoilla.  Meille Loikalla tämän tuotteen kehittäminen on toki ollut muutenkin uutta ja jännittävää, mutta sen lisäksi tämä tarkoittaa muutosta. Olemme aikaisemmin olleet ainoastaan konsulttitalo, mutta on jännittävää, että jatkossa pystymme konsultoinnin lisäksi tarjoamaan työntekijöillemme mielenkiintoisia ja pitkäjänteisiä kehitystehtäviä myös tuotetalona. Tämä onkin siis osa Loikan identiteettiä - me olemme luoneet jotain omaa ja arvokasta porukkana! Käy siis tutustumassa E’s Your Business:in verkkosivuille ja kerro meille, jos pystymme auttamaan sinua palvelutuotteiden myynnissä! 👉 www.esyourbusiness.fi/ E's Your business kannattaa ottaa myös serantaan Instagramin puolella 👉 @esyourbusiness #loikka #thecodefromthenorth #esyourbusiness #tilaustalous #subscriptioneconomy #subscriptionbusinessmodel

blog
The Loikka Way of Doing

To celebrate our new visual brand, I decided to write a few words on the way we think and work here at Loikka – the way of Loikka, if you will. We will get our hands dirty First of all, we will search for the root of the problem. Not in meeting rooms, but in real life situations. Deliver what is needed, not what is asked. We challenge our customers to think broader. Talking about solutions? The process of finding the digital service solution that best fits the case is what Loikka does better than others. The solution that might not be what was asked, but what brings the best ROI and quality of service. Service solutions should use data and be smooth. Customer experience can and must be digitized. Our way is not the most expensive, nor the cheapest. Not too expensive, but offering cost efficiency. It will be the best solution. It has to be. Why? Cause we are used to an environment where excellence is expected. If you would like to buy something that we think is not worthwhile considering your business, we won’t deliver. What we do deliver is perfection that stems from co-operation and knowledge. To achieve goals, people usually move forward one step at a time. How about a leap? Setting your business to thrive-mode requires deep understanding of numbers, data, marketing and society. Different technologies challenge us to ask which place we occupy in the universe. In the end it should be us challenging technology to bend to our needs. Digital environment makes a good servant, but it needs human creativity, feeling and questioning to work efficiently. Over speed and efficiency, we prefer creative economical thinking and capability of finding the right solutions. At Loikka, we combine business, design, data, and technical expertise to create new ways to do digital service design. This is what we are. This is what we do. If you need a partner to take your business to the next level, give us a call. Best regards: Joonas Suominen, CEO +358 400 782 838 joonas@loikka.io

blog
Aloitamme uuden blogipostausten sarjan #loikkalife, jossa kerromme enemmän siitä, mitä meidän porukassa työskentely tarkoittaa!

#Loikkalife - paremman työhyvinvoinnin puolesta. Tänään haluamme puhua hieman työterveydestä. Meillä Loikalla työterveyden palveluihin on kuulunut keväästä 2020 alkaen psykologipalvelut Mehiläisen työterveyspalveluiden tuottamina. Tuolloin koronakauden alkaessa tajusimme hyvin nopeasti, että tämä on alue, johon kannattaa panostaa nyt eikä myöhemmin.  On paljon uutisoitu, että nyt korona-aikana ensimmäistä kertaa ovat mielenterveyteen liittyvät sairauslomat yleisempiä kuin muut sairauslomat ja tämä on tietenkin erittäin luonnollinen jatkumo rankalle koronavuodelle. Täysi etätyö on rankkaa ja lisäksi muu sosiaalisten kontaktien rajoittaminen venyttää myös jaksamista äärimmilleen. Me näemme asian niin, että työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi myös henkisellä puolella on investointia Loikan menestykseen ja kasvuun, sillä mitä me olisimme ilman tiimiämme!  On ehkä muutenkin enemmän nykypäivää, että asioihin tartutaan ja vaikutetaan ennen kuin ne kasaantuvat valtaviksi ongelmiksi. Juuri tästä proaktiivisesta otteesta on myös näissä psykologipalveluissa kyse, sillä usein esimerkiksi alkava uupumus saadaan tätä kautta kiinni ja täten vaikutettua siihen. Työterveytemme Mehiläinen sijaitsee muuten muutaman sadan metrin päässä Kupittaan toimistoltamme, ja tämä on myös ollut tiimissämme erittäin kiitelty asia, sillä lääkärikäynti hoituu nopeasti vaikka työpäivän aikana.  Tässä oli ensimmäinen #loikkalife-postaus. Seuraavalla kerralla puhumme tiimeistä ja projekteista! #loikka #thecodefromthenorth

blog
#loikkacrew esittelyssä Luke Jäppinen

Tervetuloa Loikan uunituoreen blogipostaussarja pariin, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan. Luke Jäppinen on aloittanut Loikalla tammikuussa 2020 Junior Data Engineer -tehtävissä. Hän vastaa omalta osaltaan erilaisten projektien tietokantarakenteesta. Luke on luova ongelmanratkaisija, jolla on mm. vahvaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja löytyy mieheltä myös fysiikan maisterin paperit taskustaan. Luken kanssa kahvipöytäkeskustelu ei koskaan jää tylsäksi, koska näkemystä häneltä löytyy moneen asiaan. Mikäli japanin kieltä pitäisi tulkita, hoituu tämä Lukelta siinä missä suomikin. Siispä neljän kysymyksen setti käyntiin: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Kummastakaan en kieltäytyisi! Pöydän äärellä pelailu on ehkä vanhastaan enemmän omalla mukavuusalueella, mutta vaihtelu virkistää virkistyksessäkin. Aina hienoa, jos porukalla saa kimmokkeen tehdä jotain uutta hauskaa, mitä ei muuten ehkä tulisi tehneeksi. Aamu- vai iltavirkku? Siltä väliltä, eli suomeksi sanottuna liian vähän nukkuva ;) Lapsiperheessä on vähän sellaiset herätyskellot, joissa ei torkkunappia ole. Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? Haasteelliset työtehtävät, hyvä henki ja joustavuus. Erikoista? Se, että Turussa on Länsikeskus ja ennen oli myös Itäkeskus, muttei koskaan Pohjois- tai Eteläkeskuksia.

blog
Loikkaus hackathonin voittoon!

Matias Lappalainen nappasi tiiminsä kanssa toissa viikolla voiton Turku Citizen Dashboard Hackathon Challengessa Me Loikalla olemme uhkuneet ylpeyttä, kun Full Stack -kehittäjä Matias Lappalainen nappasi tiiminsä kanssa voiton toissa viikolla Turun kaupungin järjestämässä Turku Citizen Dashboard Hackathon Challengessa. Matias, Aleksi Väisänen ja Petro Silenius saivat äänienemmistön kilpailussa ja heidät palkittiin syksyn 2020 Shift-tapahtuman päätteeksi. Matias on ollut Loikan remmissä mukana jo noin vuoden samalla, kun hän suorittaa opintoja Turun Yliopistolla. Tietotekniikkaa neljättä vuotta opiskeleva Matias on koodannut jo lukioikäisestä lähtien ja hän on ollut ennen Loikkaa Frontend-kehittäjänä. “Loikalla on päässyt opettelemaan koko ohjelmistokokonaisuutta Full Stack -kehittäjän roolissa ja erilaiset projektit ovat antaneet paljon oppeja alalle”, kertoo Matias. Loikalla uskotaankin siihen, että työntekijä pääsee kasvamaan roolissaan ja haastamaan itseään monipuolisissa tehtävissä! Itse Turun Kaupungin hackathonin tarkoitus oli, että tiimit innovoisivat uusia avoimen datan palveluita, jotka toisivat lisäarvoa turkulaisille sekä yrityksille. Haaste toteutettiin osana kaupungin Smart and Wise Turku -kärkihanketta. Kehitysaikaa projektille annettiin kuukausi ja tämän jälkeen vaihtoehdoista äänestettäisiin voittaja. Kilpailuun lähdettiin asenteella, että käydään kokeilemassa, mitä saataisiin aikaiseksi ja Matias, Aleksi ja Petro lähtivät ensin ideoimaan valkotaululle, mitä tämä projekti voisi pitää sisällään. Idean lähtökohtana oli, että yksinkertaisella ja nopeasti kehitettävällä teknologialla saataisiin aikaiseksi paljon vaikutusta. Tarjolla oli paljon dataa ja nopeasti tämän pohjalta muodostui ajatus siitä, että turkulaisille annettaisiin helppo tapa osallistua Turun kaupungin päätöksentekoon ja tapahtumiin. Hackathonin säännöissä oli, että ratkaisun pitää olla PWA (progressive web app) ja teknologioista projektiin valittiin React ja Node, koska ne olivat tutuimpia kaikille ryhmän kolmelle jäsenelle. Kuukauden aikaraja asetti projektille tietyt raamit, mutta tehokas tiimi käytti kokonaisuudessaan aikaa kehittämiseen noin kolmen illan ajan. Ainoana kompastuskivenä projektissa oli saatavilla oleva data ja se, että se oli eri formaateissa ja eri lähteissä ja tämä aiheutti tiimille paljon ylimääräistä työtä. Tuloksena projektissa oli turkkuses.fi-sovellus, joka kerää moduuleihin kaupungin dataa ja tuottaa päivittyvää ja visualisoitua tietoa turkulaisille. Sovelluksen näkymässä on tällä hetkellä moduulit, joista löytyy tietoa kuluvan päivän tapahtumista, lähimmästä Fölläri-pysäkistä, 112-hälytyksistä Turun alueella, ilmanlaadusta, kaupungin projekteista ja Fölin tiedotteet. Palvelun jatkokehitys on voiton myötä nyt pöydällä ja tiimi näkeekin, että kokonaisuutta on helppo kehittää eteenpäin. “Haluamme tietenkin, että tulevaisuudessa turkkuses.fi-palvelu olisi mahdollisimman monipuolinen! Tarkoitus olisi, että saisimme enemmän dataa palveluun ja tätä kautta näkymästä käyttäjäkohtaisesti customoitavan”, kertoo Matias. Loikka haluaa vielä kerran onnitella koko opiskelijatiimiä voitosta!

blog
#loikkacrew esittelyssä Patrik Merla

Tervetuloa Loikan blogipostaussarja pariin, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Patrik Merla on aloittanut Loikalla keväällä 2020 BI Trainee -tehtävissä. Hän vastaa omalta osaltaan erilaisten projektien datan hallinnasta ja analytiikasta. Patrikia kiehtovat erilaiset tavat hyödyntää dataa liiketoiminnan kehittämisessä. Erityisesti tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen on lähellä Patrikin sydäntä. Patrik keskustelee mielellään tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kehityssuunnista ja tulevaisuuden erilaisista mahdollisuuksista.  Neljän kysymyksen setti käyntiin siis: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Afterworkit karting radalla, jossa selvitetään, kuka on toimiston ikioma Kimi Räikkönen. Lautapeleistä osaan pelata vain Monopolia, joka taas käy helposti kalliiksi ystävyyssuhteille. Aamu- vai iltavirkku?  Iltavirkku. Loistava piirre IT-alalla onkin oman työn ajoittaminen omien rutiinien ja tottumusten kanssa yhteensopiviksi. Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? Loikassa parasta on rento tekemisen meininki, mutta kuitenkin fokus olennaisessa ja kasvukeskeisyys. Ei tarvitse jännitellä hierarkiakynnyksiä, muttei myöskään jäädä tuleen makaamaan. Erikoista? Joonas on ainakin huomauttanut, että mulla on jatkuvasti kokeilussa joku uusi erikoiskahvi kaupasta. Suosikiksi onkin ehtinyt muodostua Löfbergin jääkahvit ja niitä onkin kulunut jo melkein huolestuttava määrä!

blog
Uusi vuosi ja suuret suunnitelmat

Monella tavalla ainutlaatuinen, sekä haastava vuosi 2020 alkaa olemaan lopuillaan. Tässä kohtaa on aika myös kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2020 samalla kääntää katsetta kohti vuoteen 2021! Meillä on suuria suunnitelmia tulevalle vuodelle ja haluammekin tehdä Loikalla muutamia uudenvuodenlupauksia seuraavalle vuodelle:  Olemme kuluneen vuoden aikana työskennelleet kovasti sisäisen tuotekehityksen parissa ja tämä projekti tulee näkemään päivänvalon jo vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Olemme enemmän kuin innoissamme, kun pääsemme julkaisemaan ensimmäisen Saas-tuotteemme. Palvelu on jo nyt löytänyt kysyntään ja tietenkin on mahtavaa saada tämän hieman erilainen projekti maaliin. Kerromme tästä tuotteesta myöhemmin lisää, stay tuned! Olemme vuoden 2020 aikana rekrynneet paljon, vaikka koronatilanne siirsikin meillä kevään rekrytointeja syksyyn. Meillä on tavoitteena vuodelle 2021 kaksinkertaistaa henkilöstömme! Jo muutama rekrytointi on maalissa ensi vuodelle ja olemme niin innoissamme siitä, kuinka mahtavia tyyppejä meille on hakenut töihin! Uskomme siis, että vuonna 2021 tulemme solmimaan monta työsopimusta kovien tekijöiden kanssa. Loikka on vahvasti turkulainen yritys, onhan toimistomme Turun Kupittaalla. Vuoden 2021 aikana meillä on tavoitteena laajentaa toimipisteitä muualle Suomeen. Vielä emme uskalla luvata minne, mutta tämä meillä on tavoitteena. Lisäksi Turun toimiston porukka kasvaa sellaista vauhtia, että tulemme myös hankkimaan Turussa isommat toimitilat. Näillä Loikan lupauksilla tähtäämme vahvaan kasvuun myös vuonna 2021. Voimme sitten palata tähän postaukseen ensi vuoden joulukuussa, että miten nämä lupaukset menivätkään ja lisäksi tehdä uusia seuraavalle vuodelle. Näihin tunnelmiin me loikkalaiset haluamme siis toivottaa teille kaikille toivottavasti parempaa uutta vuotta!

blog
#loikkacrew esittelyssä Katriina Yläsalmi

Tervetuloa Loikan blogipostaussarja pariin, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Katriina Yläsalmi on aloittanut Loikalla loppuvuodesta 2019 Office Managerin tehtävissä. Hän vastaa omalta osaltaan loikkalaisten viihtyvyydestä, hyvästä meiningistä ja häntä repäistään hihasta myös kaikenlaisiin hallinnollisiin asioihin liittyen. Katriinan kynä on terävä ja ideat ehtymättömiä, jotka realisoituvat muun muassa Loikan markkinointiviestinnässä. Neljän kysymyksen setti käyntiin: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Mä olen siitä hirveän helppo työkaveri, että minulle sopii lähestulkoon mikä vaan rennompi toiminta työpäivän jälkeen. Ruokailu on aina hyvä idea, yhdet drinkit samoin, mutta kilpailuhenkisenä ihmisenä osallistun ensimmäisenä myös kaikenlaisiin kisailuihin ja aktiviteetteihin. Menen siis kaikki käy -linjalla. :D Aamu- vai iltavirkku? Arkiviikolla enemmän aamuvirkku ja viikonloppuisin päinvastoin. Joustavat työajat Loikalla mahdollistavat toki joskus myös pommiin nukkumisen ilman huonoa omatuntoa. ;) Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? Rento ja osaava porukka, johon on ollut todella helppoa hypätä mukaan. Into omaan työhön tuntuu olevan työkavereilla kova ja hymy on huulilla. Aina saa apua, kun kysäisee. Lisäksi organisaatio on tosi matala ja meininki rento. Useimmiten tavattu työvaate meillä on aina tyylikäs Loikan huppari, mikä helpottaa kummasti myös tällaisen perheellisen äiti-ihmisen vaatevalintoja kiireisinä aamuina. Erikoista? Mulla on sellainen yllättävänkin turha taito, kuin että osaan “kaikkien” biisien sanat ulkoa, mitä radiosta tulee. Olettaen toki, että olen biisin joskus aiemmin kuullut. Laulan paljon itsekseni esimerkiksi autossa ja välillä olen laskenut monenko peräkkäisen kappaleen sanat taittuvat ulkoa, lukema oli jotain kymmenen paremmalla puolella.

blog
#loikkacrew esittelyssä Roni Ahti

Tervetuloa Loikan blogipostaussarja pariin, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Roni Ahti aloitti Loikalla tammikuussa 2020 React-kehittäjän tehtävissä. Hän vastaa omalta osaltaan frontend-kehittämisestä. Ronilla on vahvaa näkemystä erilaisiin ohjelmistokehityksen haasteisiin ja hän näkee metsän puilta eli on taidokas kokonaisnäkemyksen hahmottamisessa. Roni tuo myös muiden kollegoiden kuuluviin oman mielipiteensä, joka edistää erinäisten projektien maaliin viemistä. Neljän kysymyksen setti käyntiin siis: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Paras afterwork on urheilun parissa, esim salilla tai lenkillä. Aamu- vai iltavirkku? Yövirkku. Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? Loikalla kehittyy paremmaksi kehittäjäksi. Erikoista? Tekee kuntosalilla aina jalat ja ottaa subista beef taco wrapin.

blog
#loikkacrew esittelyssä Sepi

Tervetuloa Loikan blogipostaussarja pariin, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan. Tänään esittelyssä on Loikan maskotti - junior-koodari Sepi, joka on ollut remmissämme syksystä alkaen. Tänä aikana Sepi on ehtinyt osallistua useampaan Loikka-aamupalaan, tehdä hommia niin etänä kuin toimistolla, pukeutua supertyylikkäisiin Loikka-paitoihin ja juoda kahvihipsterinä toimiston kahveja. Neljän kysymyksen setti käyntiin siis: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Toimistolla Among Us -peliä pelaten ja esimerkiksi Kakola Brewingin oluita maistellen! Toki myös esimerkiksi Lego Movie kiinnostaa aina eli afterworkit leffaillan merkeissä on jees. Iltavirkku ja aamutorkku. Itsehän asun Loikan toimistolla Kupittaalla ja herään aina siivojan kolisteluihin aamuisin, joten sanotaan, että aamuvirkku! Tuotan myös yleensä parhaimmat somepostaukset aamupäivästä ja olen silloin myös kaikista kuvauksellisin! Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? No olen ainakin päässyt mukavasti framille Loikassa, voisi jopa sanoa, että minusta on tullut jonkinlainen maskotti toimistolle ihan muutaman kuukauden aikana! Ihan kauheasti en tuo lisäarvoa projekteihin, mutta onneksi työkaverit ovat superlahjakkaita.  Erikoista? Olen aika peruskaveri, mitä nyt ehkä vähän jäykkä välillä! Vapaa-ajallani tykkään hifistellä kahvien kanssa ja tästä syystä olenkin tyytyväinen, että toimistolle tulee Slurpsin kahvitilaus säännöllisesti. Lisäksi tykkään kuunnella dekkareita BookBeatista äänikirjana ja siksi olikin huippua, että saimme tähän puolen vuoden tilauksen joululahjaksi Loikalta

blog
#loikkacrew esittelyssä Jakob Nordman

Tervetuloa Loikan blogipostaussarjan pariin, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Jakob Nordman Loikan tuorein tulokas ja hän on aloittanut React Developerin tehtävissä vasta muutama viikko sitten. Jakob tulee keskittymään erilaisiin kehitysprojekteihin Loikalla ja ensimmäisenä hän saa aloittaa täysin uudessa projektissa täysin uuden asiakkaan kanssa! Työsettien lisäksi Jakobilla on suunnitelmissa Åbo Akademi valmistuminen lähitulevaisuudessa. Neljän kysymyksen setti käyntiin siis: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Pienpanimoiden oluet ovat aika kova juttu, eli vastaisin tähän, että paras afterwork olisi maistella vaikka paikallisen Kakola Brewingin oluita! Aamu- vai iltavirkku?  Ehdottomasti aamuvirkku, sillä tykkään tulla toimistolle jo aika aikaisin. Tällöin päivä lähtee kivasti liikkeelle ja illoille jää kivasti aikaa harrastaa. Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? Noin kuukauden kokemuksella sanoisin, että rento ja hyvä työilmapiiri ovat olleet sellainen asia, mitä arvostan. Lisäksi projektit ovat imaisseet mukanaan! Erikoista? Kerään LP-levyjä ja näitä on kertynyt jonkin verran. Korona-aikaa ennen tykkäsin käydä paljon messuilla, joista sai hankittua second hand -levyjä kokoelmaani.

blog
#loikkacrew esittelyssä Samuel Lindqvist

Tervetuloa Loikan blogipostaussarjan pariin jälleen, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Näin vapun alla on aika esitellä Full Stack -kehittäjämme Samuel, joka loikkasi remmiimme helmikuun alussa. Samuel on solahtanut Loikan porukkaan niin hyvin, että moni unohtaa, että hän on todella ollut Loikalla vasta kaksi kuukautta! Vapaa-ajallaan Samuel on innokas pyöräilijä ja hänen sähköpyöränsä akut voi usein löytääkin Loikan toimiston eteistilasta. Neljän kysymyksen setti käyntiin siis: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Frisbeegolf kiinnostaa myös vapaa-ajalla ja on ollut myös työporukan kanssa puhetta, että suuntaisimme lähikentille heti, kun koronatilanne hieman helpottaa. Aamu- vai iltavirkku?  Ehdottomasti iltavirkku tai jopa yövirkku. Työt tykkään kuitenkin aloittaa semiaikaisin, jotta valoista aikaa jää myös vapaa-ajalle. Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? Erilaiset ja monipuoliset projektit, jotka mahdollistavat sen, että voi työskennellä samaan aikaan erilaisten kokonaisuuksien parissa. Erikoista? Olen keräillyt aikanaan retropelikonsoleita, mutta nämä toimivat vain koristeina, sillä en ole ikinä pelannut näillä.

blog
#loikkacrew esittelyssä Peetu Viitala

Tervetuloa Loikan blogipostaussarjan pariin pienen tauon jälkeen, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Peetu Viitala aloitti Loikalla syksyllä 2019 Web Developer Trainee tittelillä. Työnkuva muotoutui ja nyt käyntikortissa lukee Web Design / Digital Marketing. Työpäivät koostuvat erilaisten verkkosivujen ja verkkokauppojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä talon sisäisestä digimarkkinoinnista yhdessä tiimin kanssa.  Peetua kiehtoo erityisesti uusien verkkokauppojen rakentaminen ja niiden jatko kehittäminen sekä digimarkkinointi. Mitä suurempi on verkkokauppojen ROI (Return On Investment) sitä paremmin kauppa tuottaa. Neljän kysymyksen setti käyntiin siis: Afterwork keilahallissa vai toimistolla roolipelejä pelaten? Vaiko kenties jotain muuta? Aluksi Padel pelit turnaus muodossa "King of the Court", selvitetään kuka on toimiston Padel El Hefe. Poika (eli pytty, pokaali, palkinto...) kourassa saunan lauteille laulamaan "Queen - We Are The Champions", lauteilta jatkot keilahallille. Aamu- vai iltavirkku?  Iltavirkku ja aamutorkku. Mikä on mielestäsi parasta Loikassa? Loikassa parasta on hyvät tyypit, rento tekemisen meininki, etätöiden mahdollisus ja se että saa olla luova. Erikoista? Olen osallistunut puolen vuoden mittaiselle baletin alkeiskurssille.

blog
Loikka Pro Tip julkaisusarjan kolme ensimmäistä vinkkiä

3 Pro Tip -vinkkiä 1. Loikka Pro Tip - Ongelma ennen ratkaisua, ei ratkaisu ennen ongelmaa Usein teknologioista puhuessa törmää dilemmaan, jota voisi kutsua vaikka ei ratkaisua ennen ongelmaa -paradigmaksi. Jotta voimme siis päästä maaliin ja tehdä ratkaisun, niin meillä pitää olla määritelty ongelma, jota lähdemme ratkaisemaan tai muuten me haaskaamme niin omaamme, mutta ennen kaikkea asiakkaamme aikaa. Kaikki lähtee siis liikkeelle ongelman identifioimisesta ja määrittämisestä. Ei huolta, jos et vielä tiedä, mikä on organisaatiosi ongelma, me pystymme kyllä auttamaan sen määrittelyssä, mutta tärkeää on nimenomaan, että se tehdään. Määritelty ongelma luo siis polun oikean ratkaisun äärelle ja me pyrimme Loikalla aina tarjoamaan sitä ratkaisua, mitä ongelma todellisuudessa kaipaa. Ideologiamme onkin, että opimme aina itse toteutuksesta ja palautteen kautta kehitämme ratkaisua eteenpäin. #loikka #thecodefromthenorth #viikonprotip #ongelmajaratkaisu 2. Loikka Pro Tip - Ennakoi mahdollisuudet ja valitse oikein! Nopeasti kehittyvällä alalla on tärkeää valita käytettävät teknologiat tarkasti harkiten. Iso sudenkuoppa on uudet ja hypetetyt teknologiat, joiden kelkkaan hypätään välillä heppoisin perustein. Ongelmana näissä uusissa teknologioissa voi olla selkeät rajoitteet ja asiat kuten vielä kehityksen alla olevat työkalut, puutteelliset integraatiot ja teknologian epävarma tulevaisuus. Uuden teknologian kanssa ei voi olla varma siitä, onko se vielä relevantti 1-2 vuoden päästä. Näitä samoja ongelmia ei ole kypsempien teknologioiden kanssa. Kuitenkin on tärkeää pysyä kehityksen kelkassa mukana ja seurata näitä uusia teknologioita ja niiden soveltuvuutta omiin projekteihin. Yksittäisen kehittäjän kohdalla on myös tärkeää pitää itsensä kiinni alan kehityssuunnissa ja nähdä osaamisen kehittäminen jatkumona. Yrityksenä puolestaan seuraamme tarkasti alan uusien tuulien liikehdintää ja pyrimme kokeilemaan uusia teknologioita niille sopivissa projekteissa ja ottamaan hyödyllisimmät käyttöön, kun ne ovat päässeet alun ongelmistaan. #loikka #thecodefromthenorth #viikonprotip #ennakoijavalitseoikein 3. Loikka Pro Tip - Aika on kaikista tiukin resurssi. IT-alan suurin pullonkaula on osaavien kehittäjien aika ja sen allokointi eri projekteihin. Kehittäjien ajan lisäksi suunnattoman arvokasta on myös asiakkaan aika ja sen käyttämiseen tulee suhtautua aina vakavuudella. Miten siis saamme säästeltyä tätä äärettömän arvokasta resurssiamme? Avain tähän on palautteen saaminen oikeaan aikaan ja jatkuvasti kehitysprosessin aikana! Tämä Lean-ajatteluun pohjautuva käytäntö tarkoittaa käytännössä sitä, että vähennetään hukkaa saamalla ja ottamalla vastaan palautetta, jotta emme mene projektin kanssa väärään suuntaan ja täten tuhlaa niin omaamme kuin asiakkaammekin aikaa. Palautteen tarkoitus on suunnata tekemisemme oikeille urille ja näin saada asiakkaalle se juuri oikeanlainen lopputulos heidän toiminnalleen. Tällöin projektin lopusta löytyy tyytyväinen asiakas, joka on saanut ratkaisuja liiketoimintaansa, eikä suutariksi jäänyt kehitysprojekti, jota ei oteta käyttöön. Tämän lisäksi meillä on palautteen ansiosta vielä tyytyväisemmät kehittäjät, joiden aikaa ei ole myöskään mennyt turhuuksiin ja projekti on mennyt sujuvammin maaliin! #loikka #thecodefromthenorth #protip #viikonprotip #aika

blog
Loikka Pro Tip “Huomioi tietoturva kaikessa” on tietoturvallisuuden perusta

Loikan yleisluontoinen ohje tietoturvaan on, että tietoturva pitää huomioida aivan kaikessa. Tietoturvan tulisi olla kaikkien organisaation jäsenten työpöydällä ja mielessä säännöllisesti ja sen ei kuuluisi olla vain yhden ihmisen huoli. “Huomioi tietoturva kaikessa” on tietoturvallisuuden perusta. Jos lähdetään liikkeelle perusasioista, niin Loikan yleisluontoinen ohje tietoturvaan on, että tietoturva pitää huomioida aivan kaikessa. Tietoturvan tulisi olla kaikkien organisaation jäsenten työpöydällä ja mielessä säännöllisesti ja sen ei kuuluisi olla vain yhden ihmisen huoli. Tämä kokonaisvaltainen vastuunkanto tietoturvasta jo lähtökohtaisesti parantaa sitä huomattavasti.  Loikalla liputamme Zero Trust -mallin puolesta, mitä tulee tietoturva-asioihin. Tämä tarkoittaa sitä, että ei anneta liikaa käyttöoikeuksia yksittäisille käyttäjille tai sovelluksille. Käyttöoikeus ja pääsy rajataan vain niihin palveluihin, mihin on tarkoituksenmukaista päästä. Eri järjestelmät voidaan pilkkoa hallittaviin kokonaisuuksiin, joihin vaaditaan erilliset ja tarkoin määritellyt käyttöoikeudet. Tällöin esimerkiksi tiettyyn tietokantaan ei ole pääsyä kuin valtuutetuilla. Ajatus tämän Zero Trust -mallin taustalla on, että mihinkään käyttäjään, laitteeseen tai palveluun ei tulisi automaattisesti luottaa. Käyttöoikeuksien laatua ja määrää rajoittamalla mahdolliset hyökkäykset saadaan rajattua pienelle alueelle. Lisäksi tulee muistaa, että ihmiset ovat merkittävin tietoturvariski missä vain organisaatiossa ja jo rajaamalla pelkästään ihmisten käyttöoikeuksia eri järjestelmän osiin, saadaan vaikutettua tietoturvan tasoon merkittävästi. Perinteisissä malleissa järjestelmän sisällä toimiviin käyttäjiin ja palveluihin on saatettu luottaa täysin raajamatta 'sen enempää' käyttöoikeuksia. Mahdollisissa murtautumistapauksissa hyökkääjällä on ollut vapaa pääsy kaikkeen järjestelmän sisällä. Loikankin käyttämä Zero Trust -mallissa puolestaan oletetaan, että käyttäjät ja palvelut ovat näitä potentiaalisia hyökkääjiä, ja siksi tunnistautumista vaaditaan ja käyttöoikeuksia rajataan mahdollisimman tarkasti. Loppukaneettina siis: pidä tietoturva organisaation jokaisen henkilön pöydällä, rajaa riskiä käyttöoikeuksien kautta ja jos joku näistä asioista jäi mietityttämään, ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan! #loikka #thecodefromthenorth #protip #viikonprotip #tietoturva