Me Loikalla fanitamme workshop-työskentelyä, sillä tässä usein ryhmässä saadaan aikaan sellaisia oivalluksia, mitä ei olisi saanut yksilötyöskentelyn kautta. Tavoitetilana on siis olla enemmän kuin osiensa summa ryhmänä, mutta mitä tulee ottaa huomioon, jotta workshop on onnistunut?

  1. Ryhmän muodostamisessa pitää ottaa huomioon se, että jäsenet eivät saa olla osaamispohjaltaan liian samanlaisia. Tällöin lopputulos workshopille voi olla liian ennakoitu ja mitään uutta ei pääse syntymään.
  2. Jos joku ryhmän jäsenistä on hyvin vahva ja hallitseva, tämä kannattaa ottaa huomioon kokonaisuuden suunnittelusta. Ei ole tarkoitus, että yksi henkilö “steals the show” ja on tärkeää, että jokainen ryhmän jäsen pääsee osallistumaan!
  3. Huomioi workshopin aiheessa ja laajuudessa siihen käytettävissä oleva aika. On helppo haukata liian iso pala ja tämä johtaa siihen, että yhteinen pyrähdys ei tuota toivottua lopputulosta. 
  4. Tunnista ennakkoasenteet ja biakset, sillä nämä vaikuttavat tiedostamatta tekemiseemme. Hyvä fasilitoija vie workshopin maaliin ilman, että ohjaa lopputulosta omien mieltymysten suuntaan.

Kun nämä neljä tyypillistä ongelmaa vähintäänkin tiedostaa, on lopputulos varmasti jo askeleen parempi! Lisäksi jokaisen workshop-tilaisuuden jälkeen on aiheellista kerätä palaute osallistujilta ja ennen kaikkea oppia. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja hyvät workshopit organisaatiossa eivät synny itsestään.

Haastattelimme Loikan Designeria Erikiä aiheesta workshoppaus, sillä Erik on kehittänyt Loikan Design Sprintin -mallin ja on fasilitoinut paljon ryhmätyötilaisuuksia. “On tärkeää tunnistaa workshopattavan kokonaisuuden realistinen laajuus ennen itse workshoppeja, sillä jos aihe on liian lavea, ei lopputuotos ole optimaalinen. Eli mitä tarkempi aihe, sen parempi!” 

Lue lisää Loikan Design Sprinteistä täältä!