Digitalisoituminen on yrityksille tänä päivänä välttämätöntä, jotta on mahdollista pysyä mukana kilpailussa ja onnistutaan vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Liiketoiminnan digitalisoimisella tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä ja paremman asiakaskokemuksen tarjoamisessa. Digitalisoituminen on monitahoinen prosessi, jossa digitaalisten teknologioiden avulla voidaan muuttaa organisaation toimintaa sekä tuoda lisäarvoa asiakkaille. Onnistuminen tässä tunnistetaan siitä, ettei enää haluta palata takaisin vanhoihin toimintatapoihin.

Kuinka me ohjelmistoyrityksenä autamme asiakkaitamme digitalisoitumiseen liittyvissä asioissa Head of Sales, Tomas Haltsonen?

Loikka Head of Sales Tomas Haltsonen

“Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen on se, että yllättävän usein liiketoimintaa pyöritetään Exceleiden avulla. Tämä voi toimia, kun liiketoiminta on pientä, mutta kun asiakkaita on enemmän, tämä muuttuu hyvin työlääksi sekä lisää virheiden riskiä. 

Yritysten tarpeet digitalisaation ja digistrategioiden suhteen ovat hyvin erilaisia. Lähtökohtana on se, että pureudumme aina syvällisesti kyseessä olevan liiketoiminnan tarpeisiin sekä teemme kokoajan vahvaa yhteistyötä asiakkaan kanssa. Uskallamme olla eri mieltä asioista – jos koemme toisenlaisen ratkaisun asiakkaalle kannattavammaksi, saatamme ehdottaa ratkaisuja, joita asiakas ei ole välttämättä osannut ajatella. 

Olemme auttaneet useita yrityksiä muun muassa automatisoimaan prosesseja ja näin tehostamaan liiketoimintaa sekä tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta. Kun laskuja ei tarvitse lähettää manuaalisesti erikseen, tehokkuus lisääntyy ja virheiden mahdollisuus pienenee.”

---

Esimerkkejä asioista, joita suosittelemme yrityksiä miettimään digitalisaatioon liittyen:

1. Manuaalisten prosessien automatisointi

Yksi yksinkertaisimmista tavoista on käyttää ohjelmistoja manuaalisten prosessien automatisointiin. Yritys voi hyödyntää erilaisia ohjelmistoja esimerkiksi laskujen automaattiseen luomiseen tai sähköpostien lähettämiseen asiakkaille sen sijaan, että nämä tehtäisi manuaalisesti.

2. Tuotteiden ja palveluiden digitalisointi

Digitalisoimalla tuotteita ja palveluita, niistä saadaan helpommin saavutettavia, kätevämpiä ja skaalautuvampia. Esimerkkejä näistä voivat olla sovellukset, verkkosivustot tai pilvipohjaiset ​palvelut. 

3. Data-analytiikan ja tekoälyn (AI) käyttö

Näitä voidaan hyödyntää liiketoimintapäätösten ohjaamiseen sekä yleisesti toiminnan parantamiseen. Esimerkiksi koneoppimisalgoritmeja voidaan hyödyntää asiakastietojen analysoinnissa sekä trendien tai kuvioiden tunnistamisessa, jotka voivat olla hyödyllisiä tuotekehitys- tai markkinointistrategiassa.

4. Asiakaskokemuksen parantaminen

Digitaaliset teknologiat, kuten chatbotit ja virtuaaliset avustajat voivat tarjota asiakkaille ympärivuorokautista tukea tai mobiilisovellukset voivat helpottaa yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden käyttöä.

---

Digitalisaation myötä yritystoiminnan tehokkuus, skaalautuvuus sekä asiakaskokemus voivat kehittyä. Sen myötä pysytään paremmin myös mukana kilpailussa. Me Loikalla autamme sinua mielellämme näihin asioihin liittyen. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!