Hyvää Yrittäjän päivää kaikki kanssayrittäjät! Tämän vuoden Yrittäjän päivän teemana on yrittäjyys ja kulttuuri.

Itsellä tulee tästä teemasta ensimmäisenä mieleen toimiva yrityskulttuuri yhtenä menestyvän yrityksen tärkeimpänä voimavarana.

Itse haluan ajatella työyhteisöämme tiiminä tai joukkueena, jolla on yhteinen, kunnianhimoinen päämäärä. Toimiva yrityskulttuuri ei muodostu itsestään, vaan sen kehittäminen vaatii määrätietoisia askeleita. Monesti juuri ne kuuluisat pienet asiat saattavat olla niitä kaikkein merkittävimpiä.

Haluaisin jakaa kanssanne yhden asian, joka lopulta on vaikuttanut paljon yrityskulttuurimme kehittymiseen ja siihen, että tiedämme mihin suuntaan meidän tulisi sitä viedä. Haluamme Loikalla luonnollisesti panostaa henkilöstömme hyvinvointiin ja olemme halunneet rakentaa työyhteisön, jossa jokaisen helppoa olla osana. Porukkamme on kasvanut melkoisesti ja tämä on vaatinut uusia toimintatapoja, jossa otamme huomioon erilaiset yksilöt, persoonat, toimintatavat ja samalla esimerkiksi jokaisen ammattillisen kasvun. 

Perustimme viime vuonna näihin aikoihin “squad-toiminnan”. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että henkilöstömme on jaettu muutamaan “squadiin”. Squadin tehtävänä huolehtia yksilön tarpeiden toteutumisesta. Ajatusmaailmallisesti pohdimme tilannetta, jossa meitä oli aikoinaan 6 henkilöä. Tällöin tieto liikkui saumattomasti, kaikki tiesivät mitä tullaan tekemään ja mitä on tehty. Kasvun myötä halusimme rakentaa mallin, joka palvelee meitä juuri tästä lähtökohdasta nyt ja tulevaisuudessa – aivan kuin meitä olisi edelleen se kuusi henkilöä töissä. 

Toimintamalli ei sinällään ole mitenkään toimialale erityinen, mutta emme lähteneet sovittamaan valmista, vaan halusimme luoda oman mallin.

Lopulta valitsimme lähtökohdaksi yksittäisen työntekijän “tarpeet”, joita lopulta pystyimme tunnistamaan kahdeksan kappaletta. Emme lähteneet aluksi suuresta houkutuksesta huolimatta rakentamaan monimutkaisia mittareita näiden seurantaan vaan lähinnä käymme sännöllisesti läpi touteutuvatko asiat vai eivät. Näin vuotta myöhemmin en usko, että olemme maalissa, mutta olemme päässeet melkoisesti eteenpäin ja jatkamme tätä työtä määrätietoisesti.