3 Pro Tip -vinkkiä


1. Loikka Pro Tip - Ongelma ennen ratkaisua, ei ratkaisu ennen ongelmaa

Usein teknologioista puhuessa törmää dilemmaan, jota voisi kutsua vaikka ei ratkaisua ennen ongelmaa -paradigmaksi. Jotta voimme siis päästä maaliin ja tehdä ratkaisun, niin meillä pitää olla määritelty ongelma, jota lähdemme ratkaisemaan tai muuten me haaskaamme niin omaamme, mutta ennen kaikkea asiakkaamme aikaa.

Kaikki lähtee siis liikkeelle ongelman identifioimisesta ja määrittämisestä. Ei huolta, jos et vielä tiedä, mikä on organisaatiosi ongelma, me pystymme kyllä auttamaan sen määrittelyssä, mutta tärkeää on nimenomaan, että se tehdään. Määritelty ongelma luo siis polun oikean ratkaisun äärelle ja me pyrimme Loikalla aina tarjoamaan sitä ratkaisua, mitä ongelma todellisuudessa kaipaa. Ideologiamme onkin, että opimme aina itse toteutuksesta ja palautteen kautta kehitämme ratkaisua eteenpäin.

#loikka #thecodefromthenorth #viikonprotip #ongelmajaratkaisu

2. Loikka Pro Tip - Ennakoi mahdollisuudet ja valitse oikein!

Nopeasti kehittyvällä alalla on tärkeää valita käytettävät teknologiat tarkasti harkiten. Iso sudenkuoppa on uudet ja hypetetyt teknologiat, joiden kelkkaan hypätään välillä heppoisin perustein. Ongelmana näissä uusissa teknologioissa voi olla selkeät rajoitteet ja asiat kuten vielä kehityksen alla olevat työkalut, puutteelliset integraatiot ja teknologian epävarma tulevaisuus. Uuden teknologian kanssa ei voi olla varma siitä, onko se vielä relevantti 1-2 vuoden päästä. Näitä samoja ongelmia ei ole kypsempien teknologioiden kanssa.

Kuitenkin on tärkeää pysyä kehityksen kelkassa mukana ja seurata näitä uusia teknologioita ja niiden soveltuvuutta omiin projekteihin. Yksittäisen kehittäjän kohdalla on myös tärkeää pitää itsensä kiinni alan kehityssuunnissa ja nähdä osaamisen kehittäminen jatkumona. Yrityksenä puolestaan seuraamme tarkasti alan uusien tuulien liikehdintää ja pyrimme kokeilemaan uusia teknologioita niille sopivissa projekteissa ja ottamaan hyödyllisimmät käyttöön, kun ne ovat päässeet alun ongelmistaan.

#loikka #thecodefromthenorth #viikonprotip #ennakoijavalitseoikein

3. Loikka Pro Tip - Aika on kaikista tiukin resurssi.
IT-alan suurin pullonkaula on osaavien kehittäjien aika ja sen allokointi eri projekteihin. Kehittäjien ajan lisäksi suunnattoman arvokasta on myös asiakkaan aika ja sen käyttämiseen tulee suhtautua aina vakavuudella.

Miten siis saamme säästeltyä tätä äärettömän arvokasta resurssiamme? Avain tähän on palautteen saaminen oikeaan aikaan ja jatkuvasti kehitysprosessin aikana! Tämä Lean-ajatteluun pohjautuva käytäntö tarkoittaa käytännössä sitä, että vähennetään hukkaa saamalla ja ottamalla vastaan palautetta, jotta emme mene projektin kanssa väärään suuntaan ja täten tuhlaa niin omaamme kuin asiakkaammekin aikaa.

Palautteen tarkoitus on suunnata tekemisemme oikeille urille ja näin saada asiakkaalle se juuri oikeanlainen lopputulos heidän toiminnalleen. Tällöin projektin lopusta löytyy tyytyväinen asiakas, joka on saanut ratkaisuja liiketoimintaansa, eikä suutariksi jäänyt kehitysprojekti, jota ei oteta käyttöön. Tämän lisäksi meillä on palautteen ansiosta vielä tyytyväisemmät kehittäjät, joiden aikaa ei ole myöskään mennyt turhuuksiin ja projekti on mennyt sujuvammin maaliin!

#loikka #thecodefromthenorth #protip #viikonprotip #aika