Nykypäivänä yrityksillä on oltava selkeä käsitys digitaalisista tavoitteistaan ​​ja strategioistaan. Digitaalisella strategialla hahmotellaan ylätason tavoitteet ja digitaalinen roadmap kertoo, kuinka nämä saavutetaan. Digitaalinen roadmap on siis suunnitelma, jossa hahmotellaan, kuinka yritys käyttää teknologiaa tavoitteidensa saavuttamiseksi.

“Digitaalinen roadmap varmistaa sen, ettei keskitytä vain nykyhetkeen vaan huomioidaan myös tulevaisuuden tarpeet ja nähdään niin sanotusti metsä puilta. Tässä hetkessä tehtävien asioiden tulisi palvella liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.”

Tomas Haltsonen, Head of Sales

Roadmapin hyödyt

Digitaalinen roadmap on tärkeä useista syistä. Ensinnäkin se auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä. Digitaalinen ympäristö muuttuu jatkuvasti ja yritykset, jotka eivät pysty sopeutumaan, ovat vaarassa jäädä jälkeen. Digitaalisen roadmapin avulla voidaan tunnistaa uusia mahdollisuuksia, pysyä kehityksen kärjessä ja tunnistaa mahdollisia heikkouksia tai uhkia.

Toinen hyöty on, että roadmap auttaa yrityksiä virtaviivaistamaan prosesseja ja lisäämään tehokkuutta. Se tunnistaa alueet, joilla teknologiaa voidaan hyödyntää tehtävien automatisointiin, kustannusten vähentämiseen ja yleisen asiakaskokemuksen parantamiseen. Teknologiaa tehokkaasti hyödyntämällä yritykset voivat saada kilpailuetua ja parantaa tulostaan.

Digitaalinen roadmap auttaa yrityksiä myös priorisoimaan investointejaan. Etenkin, jos resurssit ovat rajalliset, on välttämätöntä investoida oikeisiin asioihin. Roadmap tarjoaa yrityksille puitteet arvioida tarpeitaan ja kohdentaa resurssejaan tehokkaasti. Investointeja priorisoimalla voidaan saavuttaa digitaaliset tavoitteet tehokkaammin.

“Usein voi käydä niin, että tehdään merkittävä investointi palvelemaan sen hetkistä rajattua tarvetta ottamatta kuitenkaan riittävästi huomioon teknologista kokonaisuutta ja tulevaisuuden tarpeita. Kun digitaalinen roadmap on ajantasalla, vältytään tällaisilta mahdollisilta virheinvestoinneilta, mitkä taas rajoittavat tekemistä tulevaisuudessa suurten uponneiden kustannusten vuoksi.”

Tomas Haltsonen, Head of Sales

Digitaalisuus tuo usein merkittäviä etuja, mutta näihin voi liittyä myös riskejä. Digitaalisella tiekartalla varmistetaan, että yritykset ymmärtävät nämä riskit ja varmistavat, että on olemassa toimenpiteitä näiden vähentämiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalinen roadmap on ratkaiseva osa menestystä nykypäivän digiaikana. Se auttaa yrityksiä muun muassa:

  • pysymään kilpailukykyisinä
  • tekemään asioita tehokkaasti
  • priorisoimaan investointeja
  • virtaviivaistamaan prosesseja
  • hallitsemaan riskejä
  • saavuttamaan digitaaliset tavoitteet nopeammin
  • kehittämään digitaalisia ratkaisuja pitkäjänteisesti

Tarvitsetko apua roadmapin laatimisessa?

Me Loikalla ymmärrämme yritysten kohtaamat haasteet näinä tuulisina aikoina. Uskomme, että nyt on erinomainen ajankohta varmistaa, että prosessit ja toimintamallit vastaavat yrityksen digitaalisia tarpeita. Autamme mielellämme näihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä!