Me Loikalla tykkäämme puhua datasta ja siitä, mitä me voimme sillä tehdä. Meillä on paljon kokemusta siitä, että mitä hyvää datalla voidaan tehdä, kun asiat ovat kunnossa. Toisaalta olemme myös nähneet tilanteita, joissa data-asiat eivät ole kenenkään näpeissä organisaatiossa.

Tässä blogipostauksessa avaamme kolme dataan liittyvää sudenkuoppaa, joihin olemme törmänneet, kun olemme lähteneet keskustelemaan datakumppanuudesta organisaatioiden kanssa.

1. Ei saada datasta tehoja irti nykyisillä resursseilla

Tyypillinen tilanne mahdollisessa asiakasyrityksessä on, että dataa on kyllä kerääntynyt jo kauan, mutta talossa ei ole resurssia, jolla siitä saisi tehoja irti. Dataa varten on ehkä tehty tiettyjä ratkaisuja joskus aikaisemmin, mutta tämä henkilö ei ole enää talossa ja kukaan ei oikein tiedä, mitä on tehty tai mitä pitäisi tehdä. Uutta dataosaamista on vaikea saada taloon, sillä oma organisaatio ei ole profiloitunut datataloksi ja resurssit kehittää kokonaisuutta ovat rajalliset. 

Usein datan kanssa on siis ongelmia. Siinä on virheitä. Siitä tuotetut raportit eivät ole luotettavia. Raportit voivat viedä käsittämättömän paljon laskentatehoa, koska ne on rakennettu huonosti. Asiakastiedot eivät ole ajan tasalla, mikä voi johtaa tilanteeseen, että yritys markkinoi henkilölle, joka ei ole antanut markkinointilupaa. Arvokas data vie resursseja, vaikka sen pitäisi automaation ja tehostamisen kautta helpottaa arkea. 

2. Vanhoista dataratkaisuista ei uskalleta päästää irti

Joskus jo tehdyistä ja usein vanhoista ratkaisuista ei uskalleta päästää irti, koska niihin on aikoinaan investoitu paljon aikaa ja rahaa. Uponneiden kustannusten loukku johtaa siihen, että tulevaisuudessa asiat eivät kehity ja dataratkaisut eivät enää palvele organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi oma infra dataa varten voi vaatia ylläpitoa, johon ei ole aikaa ja ongelmana on usein ali- tai yliresursointi. Pilviratkaisut kuitenkin skaalaantuisivat kätevästi toiminnan mukaan ja poistaisivat infrahuolet.

3. Dataa ei hyödynnetä tehokkaasti

Datalla johtaminen ja dataohjautuvuus ovat tämän päivän trendejä, joita muut alan kilpailijat varmasti edistävät. Datasta saatava kilpailuetu voi olla se, joka määrittää alan tulevaisuuden tekijät. 

Yleiset dataan liittyvät sudenkuopat tiivistettynä:

  1. Yritetään pärjätä omin voimin, vaikka organisaatiossa ei ole dataosaamista.
  2. Takerrutaan vanhoihin investointeihin eikä nähdä tulevaisuuteen.
  3. Ei tehdä mitään ja annetaan kilpailijoille kilpailuetu.

Miten teidän yrityksenne voisi saada datasta paremmin tehoja irti?

Me Loikalla autamme mielellämme kaikissa datan hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. Ota yhteyttä!