We use cookies on this web site so that your user experience could be the best possible.
The code from the north

"Without data you're just another person with an opinion."

- W. Edwards Deming

Whether or not your core business is based on technology, at this day and age, your product or service is always linked to digital systems. The more effective those systems are, the more profitable is your business.

Digital environment makes a good servant, but it needs human creativity, feeling and questioning to work efficiently. At Loikka, we combine data, creative design thinking and extensive technology & business know-how to create stunning digital products and services for the people.

This is Loikka

Are you looking for a partner?

Building a smoothly functioning digital system needs multidisciplinary approach. From us, you will always get a whole team of experts to supercharge your growth.
Blog

Tärkein taito työelämässä 

Olimme mukana tänä vuonna Nordic Business Forumissa ja Yuval Noah Harari piti puheenvuoron otsikolla: The Most Important Skills for the Future of Work.  Puheenvuorossaan Harari puhui paljon siitä, että mitä taitoja meidän pitäisi nyt opetella ja opettaa lapsillemme, jotta nämä taidot olisivat relevantteja vielä vuonna 2050.  Harari oli tullut lopputulokseen, että kaikista tärkein ominaisuus omassa taitopakissa on kyky ja halu omaksua uusia taitoja jatkuvasti iästä huolimatta ja tämä resonoi kyllä kovaa meillä Loikalla.  Yksi isoimmista teemoistamme Loikalla on henkilöstön kehittyminen: haluamme, että meiltä lähdetään osaavampana kuin ollaan tultu ja haluamme, että jokainen kokee oppivansa työn ohessa ja kehittyvänsä eteenpäin.  Työyhteisönä ei siis välttämättä ole kaikista relevanteinta, että millä teknologialla juuri nyt kehitämme (meillä Loikalla nämä ovat muuten omissa sovelluksissamme React.js, Node,js, Next.js). Relevanttia on pysyä kiinni teknologian kehityksessä ja olla kykeneväinen vaihtamaan näitä käytettyjä teknologioita asioiden kehittyessä eteenpäin. Olennaista on myös se, että loikkalaiset ja Loikka pysyy oppimiskykyisenä.  Kannustamme oppimiseen sillä, että työaikaa saa käyttää omaan kehittymiseen, mentoroimme ja pidämme työyhteisön yhteisiä workshoppeja, joissa esimerkiksi kehitämme omaa design-osaamista eteenpäin.  Mikä on sinun mielestäsi tärkein taito työelämässä?

Blog

Olemme mukana AKL Summitissa!

Loikan ensimmäinen messuedustus ja miksi menemme juuri AKL Summitiin? Me Loikalla olemme viimeisen muutaman viikon ajan valmistautuneet AKL Summitia varten, sillä tällä kertaa meillä on oma piste tässä tapahtumassa. AKL Summit on Autoalan Keskusliiton järjestämä alan toimijoiden kokoontuminen. Tapahtumaan tulee siis melkein kaikki, jotka ovat tekemisissä autoalan kanssa tai ovat itse alan toimijoita. Ja täällä olemme myös tällä kertaa me! Miksi siis menemme AKL Summittiin? Loikalla emme ole koskaan tietoisesti tehneet valintaa, että me haluamme juuri olla tämän alan paras ohjelmistotalo Suomessa. Mutta hiljalleen olemme tulleet tähän. Teemme autoalalle siis erittäin laajalla kulmalla erilaisia toteutuksia, kuten: dataratkaisuja ja integraatioita alan järjestelmien välillä räätälöityjä CRM-järjestelmiä ja sisäisiä intranettejä juuri tämän alan tarpeet huomioon ottaen verkkopalveluita, esimerkiksi huollon ajanvarausta, erilaisia myynnin ja rahoituksen ratkaisuja, monikanavaista liiketoimintaa ja itseasiointiportaaleja palvelutuotteiden konseptointia ja ratkaisuja näiden myyntiin, markkinointiin ja hallinnointiin Tiedämme siis todella paljon autoista ja autoalan tarpeista ja AKL Summit on place to be! Jos siis satut itse tulemaan AKL Summittiin, niin tule nykäisemään meitä hihasta niin jutellaan! Tutustu autoalan palveluihimme täältä!

Blog

Key Account Managerin vinkit hyvään asiakaskokemukseen

Saamme iloksemme esitellä tiimimme uuden vahvistuksen, sillä Maija Martiskainen aloitti muutama viikko sitten Loikan Key Account Managerina! Maijalla on vahvaa kokemusta ja osaamista digitaalisesta liiketoiminnasta, asiakasrajapinnassa työskentelystä ja projektien johtamisesta. “Laaja työkokemukseni niin yritysten pyörittämisestä, projektien johtamisesta sekä SaaS -startupin skaalaamisesta ulkomaille on tuonut vahvaa liiketoimintaosaamista monilta eri aloilta. Minulla on intoa, motivaatiota ja halua kasvaa ja tämä mahdollisuus Loikalla tuo juuri sitä!” Me Loikalla autamme asiakkaitamme aidosti. Haluamme olla helposti tavoitettavissa ja tarjota sellaisiakin ratkaisuja, joita asiakas ei ole meiltä välttämättä pyytänyt. Uskallamme olla eri mieltä asioista. “Hyvä asiakaskokemus perustuu ennen kaikkea hyvään kommunikaatioon meidän ja asiakkaan välillä. Pitää olla taito osata kuunnella asiakkaan toiveita, mutta myös taito lukea rivien välistä ja ehdottaa asiakkaalle heille sopivia ratkaisuja. Vahva liiketoimintaosaaminen mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaalle juuri heille sopivia digitaalisia mahdollisuuksia. Haluan, että meidän kanssa asiakkaalle välittyy aidosti tunne, että heistä välitetään ja heitä kuunnellaan. On minun tehtäväni varmistaa, ettei asiakaalle tule fiilis, että ei tiedetä missä mennään.” Maijan vinkit hyvään asiakaskokemukseen: Kommunikoi, soita asiakkaalle, ole heihin yhteydessä. Kuuntele, kysy, ole kiinnostunut Pidä asiakas ajan tasalla mahdollisista muutoksista Välitä aidosti Uskalla myös puhua suoraan Maija vaihtaa mielellään ajatuksia digitaalisiin ratkaisuihin liittyen! Varaa suoraan aika Maijan kalenterista tai ota yhteyttä!

Blog

Kolme yleistä datan sudenkuoppaa – miten välttyä näiltä?

Me Loikalla tykkäämme puhua datasta ja siitä, mitä me voimme sillä tehdä. Meillä on paljon kokemusta siitä, että mitä hyvää datalla voidaan tehdä, kun asiat ovat kunnossa. Toisaalta olemme myös nähneet tilanteita, joissa data-asiat eivät ole kenenkään näpeissä organisaatiossa. Tässä blogipostauksessa avaamme kolme dataan liittyvää sudenkuoppaa, joihin olemme törmänneet, kun olemme lähteneet keskustelemaan datakumppanuudesta organisaatioiden kanssa. 1. Ei saada datasta tehoja irti nykyisillä resursseilla Tyypillinen tilanne mahdollisessa asiakasyrityksessä on, että dataa on kyllä kerääntynyt jo kauan, mutta talossa ei ole resurssia, jolla siitä saisi tehoja irti. Dataa varten on ehkä tehty tiettyjä ratkaisuja joskus aikaisemmin, mutta tämä henkilö ei ole enää talossa ja kukaan ei oikein tiedä, mitä on tehty tai mitä pitäisi tehdä. Uutta dataosaamista on vaikea saada taloon, sillä oma organisaatio ei ole profiloitunut datataloksi ja resurssit kehittää kokonaisuutta ovat rajalliset.  Usein datan kanssa on siis ongelmia. Siinä on virheitä. Siitä tuotetut raportit eivät ole luotettavia. Raportit voivat viedä käsittämättömän paljon laskentatehoa, koska ne on rakennettu huonosti. Asiakastiedot eivät ole ajan tasalla, mikä voi johtaa tilanteeseen, että yritys markkinoi henkilölle, joka ei ole antanut markkinointilupaa. Arvokas data vie resursseja, vaikka sen pitäisi automaation ja tehostamisen kautta helpottaa arkea.  2. Vanhoista dataratkaisuista ei uskalleta päästää irti Joskus jo tehdyistä ja usein vanhoista ratkaisuista ei uskalleta päästää irti, koska niihin on aikoinaan investoitu paljon aikaa ja rahaa. Uponneiden kustannusten loukku johtaa siihen, että tulevaisuudessa asiat eivät kehity ja dataratkaisut eivät enää palvele organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi oma infra dataa varten voi vaatia ylläpitoa, johon ei ole aikaa ja ongelmana on usein ali- tai yliresursointi. Pilviratkaisut kuitenkin skaalaantuisivat kätevästi toiminnan mukaan ja poistaisivat infrahuolet. 3. Dataa ei hyödynnetä tehokkaasti Datalla johtaminen ja dataohjautuvuus ovat tämän päivän trendejä, joita muut alan kilpailijat varmasti edistävät. Datasta saatava kilpailuetu voi olla se, joka määrittää alan tulevaisuuden tekijät.  Yleiset dataan liittyvät sudenkuopat tiivistettynä: Yritetään pärjätä omin voimin, vaikka organisaatiossa ei ole dataosaamista. Takerrutaan vanhoihin investointeihin eikä nähdä tulevaisuuteen. Ei tehdä mitään ja annetaan kilpailijoille kilpailuetu. Miten teidän yrityksenne voisi saada datasta paremmin tehoja irti? Me Loikalla autamme mielellämme kaikissa datan hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. Ota yhteyttä!

View journal

Successful business is serving customers with the best technology at your disposal. Loikka combines business, design, data, and technical expertise to create new ways to do digital service design.

Multidisciplinary expertise

We have extensive understanding of various industries. Our customers in the fields of finance, construction, energy and retail have all had differing needs. With our aid, they have created completely new streams of revenue, but also saved considerable amount of resources by streamlining old processes.

Data based decision making

Our teams consists of the best coders, service designers and business analysts. At Loikka, data based decision making is combined with Nordic straight forwardness, creativity and the ability to ask the right questions. We are a trusted companion when you seek unfair competitive advantage.

When nothing is going right, don’t go left either. Go digital.