The code from the north

Digital solutions that will supercharge your growth

Read how we can help

"Without data you're just another person with an opinion."

- W. Edwards Deming

Whether or not your core business is based on technology, at this day and age, your product or service is always linked to digital systems. The more effective those systems are, the more profitable is your business.

Digital environment makes a good servant, but it needs human creativity, feeling and questioning to work efficiently. At Loikka, we combine data, creative design thinking and extensive technology & business know-how to create stunning digital products and services for the people.

This is Loikka

Are you looking for a partner?

Building a smoothly functioning digital system needs multidisciplinary approach. From us, you will always get a whole team of experts to supercharge your growth.
blog
Mitä ketteryys tarkoittaa oikeasti?

Organisaatiot usein puhuvat siitä, että ovat ketteriä ja nopeita liikkeissään. Ollaan valmiita muuttumaan, kehittymään ja kokeilemaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Meillä Loikalla ketteryys on toki projekteissamme mukana joka päivä, mutta tämän lisäksi me haluamme olla organisaationa ketteriä liikkeissämme. Emme halua rakentaa raameja, joiden sisällä täytyy ehdottomasti toimia, vaan tarkoituksena on kokeilla pienellä kynnyksellä ja sitten siirtää fokusta, jos versio 1 ei toimi. Usein versio 2.0 on jo paljon toimivampi! Hyvänä esimerkkinä organisaatiomme ketteryydestä toimii tässä viimeisen viikon sisällä tapahtunut:  CTO:mme Henrik ja UI/UX Designerimme Erik keskustelivat siitä, että mitä mieltä he kumpikin ovat käyttötapausten dokumentoinnista ja miten sitä tehdään järjestelmällisesti. Tästä puhe siirtyi siihen, että tehdäänkö tätä Loikalla tarkoituksenmukaisesti ja vaikka tehtäisiinkin, niin tietääkö meillä porukka, että minkä takia tämä on tärkeää.  Viikko tämän keskustelun jälkeen vedimme maanantain aamupalan jälkeen Gherkin- aiheisen workshopin, jossa siis kävimme läpi workshoppien kautta sitä, että minkä takia käyttötapausten kuvantaminen on tärkeää ja miksi sitä kannattaisi tehdä asiakkaan kanssa. Jos miettii, että viikossa ajatuksesta workshoppiin ja käytäntöön arjessa on todella nopea aika. Moni organisaatio harkitsee toimintatapoja kuukausia ennen käyttöönottoa, mutta meidän tapamme on ottaa pienellä kynnyksellä käyttöön, pilotoida ja sitten vähän fiksata, jos fiksattavaa löytyy.  Tämä esimerkkimme on hyvä muistutus siitä, että vaalikaa organisaationne ideointikykyä ja tehkää muutoksia nopeasti. Jahkailulla saa aikaiseksi vain lisää jahkailua.

blog
Workshopin kautta oivalluksiin

Me Loikalla fanitamme workshop-työskentelyä, sillä tässä usein ryhmässä saadaan aikaan sellaisia oivalluksia, mitä ei olisi saanut yksilötyöskentelyn kautta. Tavoitetilana on siis olla enemmän kuin osiensa summa ryhmänä, mutta mitä tulee ottaa huomioon, jotta workshop on onnistunut? Ryhmän muodostamisessa pitää ottaa huomioon se, että jäsenet eivät saa olla osaamispohjaltaan liian samanlaisia. Tällöin lopputulos workshopille voi olla liian ennakoitu ja mitään uutta ei pääse syntymään. Jos joku ryhmän jäsenistä on hyvin vahva ja hallitseva, tämä kannattaa ottaa huomioon kokonaisuuden suunnittelusta. Ei ole tarkoitus, että yksi henkilö “steals the show” ja on tärkeää, että jokainen ryhmän jäsen pääsee osallistumaan! Huomioi workshopin aiheessa ja laajuudessa siihen käytettävissä oleva aika. On helppo haukata liian iso pala ja tämä johtaa siihen, että yhteinen pyrähdys ei tuota toivottua lopputulosta.  Tunnista ennakkoasenteet ja biakset, sillä nämä vaikuttavat tiedostamatta tekemiseemme. Hyvä fasilitoija vie workshopin maaliin ilman, että ohjaa lopputulosta omien mieltymysten suuntaan. Kun nämä neljä tyypillistä ongelmaa vähintäänkin tiedostaa, on lopputulos varmasti jo askeleen parempi! Lisäksi jokaisen workshop-tilaisuuden jälkeen on aiheellista kerätä palaute osallistujilta ja ennen kaikkea oppia. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja hyvät workshopit organisaatiossa eivät synny itsestään. Haastattelimme Loikan Designeria Erikiä aiheesta workshoppaus, sillä Erik on kehittänyt Loikan Design Sprintin -mallin ja on fasilitoinut paljon ryhmätyötilaisuuksia. “On tärkeää tunnistaa workshopattavan kokonaisuuden realistinen laajuus ennen itse workshoppeja, sillä jos aihe on liian lavea, ei lopputuotos ole optimaalinen. Eli mitä tarkempi aihe, sen parempi!”  Lue lisää Loikan Design Sprinteistä täältä!

blog
Kolme yleistä datan sudenkuoppaa – miten välttyä näiltä?

Me Loikalla tykkäämme puhua datasta ja siitä, mitä me voimme sillä tehdä. Meillä on paljon kokemusta siitä, että mitä hyvää datalla voidaan tehdä, kun asiat ovat kunnossa. Toisaalta olemme myös nähneet tilanteita, joissa data-asiat eivät ole kenenkään näpeissä organisaatiossa. Tässä blogipostauksessa avaamme kolme dataan liittyvää sudenkuoppaa, joihin olemme törmänneet, kun olemme lähteneet keskustelemaan datakumppanuudesta organisaatioiden kanssa. 1. Ei saada datasta tehoja irti nykyisillä resursseilla Tyypillinen tilanne mahdollisessa asiakasyrityksessä on, että dataa on kyllä kerääntynyt jo kauan, mutta talossa ei ole resurssia, jolla siitä saisi tehoja irti. Dataa varten on ehkä tehty tiettyjä ratkaisuja joskus aikaisemmin, mutta tämä henkilö ei ole enää talossa ja kukaan ei oikein tiedä, mitä on tehty tai mitä pitäisi tehdä. Uutta dataosaamista on vaikea saada taloon, sillä oma organisaatio ei ole profiloitunut datataloksi ja resurssit kehittää kokonaisuutta ovat rajalliset.  Usein datan kanssa on siis ongelmia. Siinä on virheitä. Siitä tuotetut raportit eivät ole luotettavia. Raportit voivat viedä käsittämättömän paljon laskentatehoa, koska ne on rakennettu huonosti. Asiakastiedot eivät ole ajan tasalla, mikä voi johtaa tilanteeseen, että yritys markkinoi henkilölle, joka ei ole antanut markkinointilupaa. Arvokas data vie resursseja, vaikka sen pitäisi automaation ja tehostamisen kautta helpottaa arkea.  2. Vanhoista dataratkaisuista ei uskalleta päästää irti Joskus jo tehdyistä ja usein vanhoista ratkaisuista ei uskalleta päästää irti, koska niihin on aikoinaan investoitu paljon aikaa ja rahaa. Uponneiden kustannusten loukku johtaa siihen, että tulevaisuudessa asiat eivät kehity ja dataratkaisut eivät enää palvele organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi oma infra dataa varten voi vaatia ylläpitoa, johon ei ole aikaa ja ongelmana on usein ali- tai yliresursointi. Pilviratkaisut kuitenkin skaalaantuisivat kätevästi toiminnan mukaan ja poistaisivat infrahuolet. 3. Dataa ei hyödynnetä tehokkaasti Datalla johtaminen ja dataohjautuvuus ovat tämän päivän trendejä, joita muut alan kilpailijat varmasti edistävät. Datasta saatava kilpailuetu voi olla se, joka määrittää alan tulevaisuuden tekijät.  Yleiset dataan liittyvät sudenkuopat tiivistettynä: Yritetään pärjätä omin voimin, vaikka organisaatiossa ei ole dataosaamista. Takerrutaan vanhoihin investointeihin eikä nähdä tulevaisuuteen. Ei tehdä mitään ja annetaan kilpailijoille kilpailuetu. Miten teidän yrityksenne voisi saada datasta paremmin tehoja irti? Me Loikalla autamme mielellämme kaikissa datan hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. 

blog
#loikkacrew esittelyssä Werneri Aarnio

Tervetuloa Loikan blogipostaussarjan pariin jälleen, jossa esitellään meidän huipputyyppejä yksi kerrallaan.  Werneri on ollut Loikalla nyt noin puoli vuotta ja hyppäsi porukkaamme toisen kehittäjämme suosituksesta! Meillähän on Loikalla käytössä rekrytointipalkkio eli tuodessasi kaverin meille töihin, saat itse bonuksen.  Neljä tiukkaa kysymystä Wernerille:  Afterwork kaljoitellen vai aktiviteetin parissa? Aktiviteetti! Padeli tai tennis olisi kivaa porukalla! Aamu- vai iltavirkku?  Ehdottomasti iltavirkku, tulen toimistolle yleensä vähän myöhemmin kuin iso osa porukasta, sillä illasta on kiva valvoa pidempään. Mikä on mielestäsi parasta kehittäjän työssä? Parasta on se, että saa jotain konkreettisesti aikaiseksi ja valmiiksi. Pidän myös fiiliksestä, joka tulee, kun saa ratkaistua ison ongelman ja projekti liikahtaa eteenpäin. Kerro jotain erikoista itsestäsi! Olen aina asunut tiellä, jonka etuliite on Puisto! Weird but true!

When nothing is going right, don’t go left either. Go digital.